JORMA PIIPON KIRJAT

ETUSIVU  KIRJAT  TILAAMINEN  BLOGI  RUNOT  LEHTIARTIKKELIT  GALLERIA


LEHTIARTIKKELIT

Kirjat 1 - 4
Uusin artikkeli on ensimmäisenä!


KALEVA

<Tuleva vaalikausi on muutosten kausi>    <Mihin tiede lopettaa, siitä usko aloittaa>
<Osuiko valinta pätevään vai sopivaan?
<Kumpaan sitä kuulutaan, kuntaan vai valtioon?>   <Unohtuivatko riskianalyysit?>
<"Vihreä ajattelu" ja kestävä kehitys>   <Kuntauudistus – pakon sanelema?
<Tv-viihde – peili kansan moraalista?>   <Tuulesta sähköä, kun tuuli on sillä tuulella>
<Velkavetoista ostovoimaa?>   <Kannettu vesi ei kaivossa pysy>
<Miten valtakunnassa on mennyt?>   <Kallioparkki – kallis mikä kallis>

<Kilpailua hupenevista öljyvaroista>   <Ydinvoima – uhka vai mahdollisuus?>
<Palkkojen alennus auttaisi ahdingossa>   <Ilmasto muuttuu, ihminen ei>
<Myydäänkö "Finland Oy" kokonaan?>   <Politiikka työllistää itse itsensä>
<E-palvelujen ongelmana hajanaisuus>   <Miten nousukausi tulee – jos tulee?>
<Julkinen talous romahtamaisillaan>   <Lääkevahingosta ei kukaan vastaa>
<Kohtuullinen oikeus>   <Sähkö on tuotettava tavalla tai toisella>
<Vettä voi varastoida, tuulta ei>   <Luotu todistaa luomisteorian>
<Todellisuus voi perustua uskoon ja järkeen>   <Kommenti usko ja järki artikkeliin>
<Elintaso säilyy tuottavuudella ja maltilla>   <Suomessa siirryttiin välidigiaikaan>
<Sähkön kulutus on jollakin katettava>   <Ilmastonmuutos ja saasteeton vesivoima>

OULUN SANOMAT, "Oulun järvet pääsevät esille luontokuvakirjassa".
POHJOLAN TYÖ, "J P kuvasi kirjaksi kaupunkiluonnon kaudeuden".

RAUHAN TERVEHDYS
<Matkalla minuuteen, "Kultaiset kehykset" – Reino Laakkonen>
<Muuttuuko vesi viiniksi?>   <Lopeta murehtiminen ja nauti>
<Mikä musiikki sopii kirkkoon?>   <Toivon risti>
<Menetetyt unelmatko?>   <Keskimmäiselle tielle>
<Virsiä uudessa paketissa>   <Tuomoisunnuntain sanomaa>